کاشت مو ارزان

کاشت مو ارزان کاشت مو ارزان که در تبلیغات زیادی در کلینیک های مختلف دیده میشود و افراد را برای کاشت مو ترغیب می کند  قبل از  هر کاری برای اقدام به کاشت مو ارزان به این نکات توجه کنید که کاشت مو ارزان به چه قیمت برای شما تمام خواهد شد.زیرا ممکن است بعد […]

کاشت مو در تهران

کاشت مو درتهران کاشت مو درتهران از روشهایی است که  در بین افراد بسیار رواج پیدا کرده است یک فرد معمولی در حدود ۱۲۰ تار مو در یک سانتیمتر مربع در سر خود دارد. ساختار هر تار مو فولیکول  تشکیل شده است و پروتئین کراتین نیز از موادی است که درموی سر افراد  وجود دارد […]

کاشت مو در ایران

کاشت مو در ایران کاشت مو در ایران در حال حاضر  به جدیدترین روش یعنی sut قابل انجام است .هر گونه فعالیتی که در آن موها از پشت سر فرد را برداشت کرده و در بخش هایی که نیاز به رویش مو (فضاهای طاس سر) دارد کاشته می شوند را کاشت مو در ایران می […]