لیفت پلک بالا

لیفت پلک بالا لیفت پلک بالا یکی از جراحی های زیبایی پلک است، جراحی لیفت بالا ی چشم نه تنها امکان دیدن محیط و اشیا را برای ما فراهم می کنند، بلکه احساس درونی ما را نیز به دیگران منتقل میشود . لیفت پلک بالا برای برداشتن پف پلک ها، اصلاح افتادگی پلک و برداشتن […]