جراحی چال گونه زیبایی

جراحی چال گونه زیبایی جراحی چال گونه زیبایی :  امروزه فقط کافی است چند دقیقه در مطب دکترهای زیبایی بیهوش شوید و بعد با چالی روی لپ از بیهوشی درآئید. زمان جراحی چال گونه زیبایی حدود۲۰دقیقه طول می‌کشد. ابزار نمونه‌برداری در محل گونه وارد و با حرکت چرخشی در بافت گونه، مقداری از بافت چربی […]