زاویه سازی با تزریق چربی

زاویه سازی با تزریق چربی زاویه سازی با تزریق چربی : اشخاصی که احساس می کنند که ظاهر فک آنها زیبا نیست و یا نسبت به سایز اجزای صورتشان بزرگتر و مردانه است ، برای زاویه دار کردن صورت و فک کاندید مناسبی می باشند ، انجام این روش پزشکی در بانوان سبب ایجاد صورت زنانه […]