رفع غبغب غرب تهران

رفع غبغب غرب تهران رفع غبغب غرب تهران : آویزان شدن بافت زیر فک یا غبغب الزاماً ناشی از افزایش سن نمی‌باشد. زمانی که معمولاً  از نیم‌رخ به چهره نگاه می‌کنید و یا هنگام گرفتن عکس‌، متوجه این عارضه خواهید شد. پوست اضافه جلوی گردن یا غبغب ، ناشی از تجمع چربی‌های اضافه یا آویزان شدن […]